Danh mục

Bạn đang tìm kiếm loại bia nào?

Xóa hết
Tìm kiếm
Lựa chọn:
Somersby

Tìm kiếm

Nước táo lên men tự nhiên SOMERSBY (Vị Mâm Xôi)

Loại bia:
Nước táo lên men
Nồng độ:
4,5%
Xuất xứ:
Đan Mạch
Từ:
2008

Nước táo lên men tự nhiên SOMERSBY (Vị Táo)

Loại bia:
Nước táo lên men
Nồng độ:
4,5%
Xuất xứ:
Đan Mạch
Từ:
2008