Danh mục

Điều khoản sử dụng

www.carlsbergvietnam.vn được vận hành bởi Công Ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam, một công ty được đăng ký hợp lệ tại Việt Nam, có trụ sở đăng ký tại Lô B8, Khu Công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế, (“Carlsberg Việt Nam” hoặc “chúng tôi”). Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng trang thông tin và muốn góp ý, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Mọi thông tin cá nhân được tạo ra bởi người dùng sẽ được xử lý và bảo vệ theo Chính Sách Bảo Mật của Carlsberg.


Điều khoản sử dụng này tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến điều khoản sử dụng này nếu không thể giải quyết một cách thiện chí giữa các bên có tranh chấp thì sẽ được giải quyết bởi toà án Việt Nam.

Truy cập và nội dung

Trang thông tin này được cung cấp trên cơ sở “như hiện trạng” và “như hiện có”. Carlsberg Việt Nam không thể đảm bảo rằng trang thông tin sẽ luôn chạy thông suốt mà không có những sự cố hoặc lỗi nào. Carlsberg Việt Nam nỗ lực hợp lý để đưa những thông tin chính xác, nhưng không khẳng định hoặc bảo đảm rằng các thông tin luôn được cập nhật đầy đủ hoặc mới nhất. Không nội dung nào có thể được xem như là tư vấn đáng tin cậy.


Trong phạm vi cho phép đầy đủ nhất theo pháp luật: Carlsberg Việt Nam loại bỏ rõ ràng các điều khoản, cam kết hoặc điều kiện, dù rõ ràng, ngụ ý hay luật định, bao gồm nhưng không giới hạn các ngụ ý cam kết về chất lượng trang thông tin, tính phù hợp cho mục đích sử dụng cụ thể hoặc việc không vi phạm; và Carlsberg Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào xảy ra do việc truy cập, sử dụng hoặc trích dẫn các nội dung từ trang thông tin này.


Mọi ý kiến chúng tôi nhận được về trang thông tin này sẽ trở thành tài sản của Carlsberg Việt Nam và sẽ không được coi là thông tin bảo mật.


Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số tính năng hoặc các phần của trang thông tin, hoặc toàn bộ trang thông tin.

Bản quyền và Thương hiệu

Trừ khi được chỉ định khác, mọi nhãn hiệu và các tư liệu bao gồm các thiết kế, chữ, hình ảnh và bảng biểu trong trang thông tin này đều thuộc bản quyền của Carlsberg Việt Nam hoặc bên thứ ba được cấp phép.

Việc trích dẫn hoặc lấy dữ liệu từ trang thông tin của chúng tôi bằng cách tải xuống, in ra và sao chép phải nhằm mục đích phi thương mại, và chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Mọi dữ liệu sao chép phải bao gồm đầy đủ bản quyền hoặc các ghi chú về sở hữu khác. Mọi mục đích sử dụng khác đối với các dữ liệu trong trang thông tin này đều không được phép trừ khi được cho phép bằng văn bản từ phía Carlsberg Việt Nam.

Đường dẫn đến trang thông tin khác

Trang thông tin này có thể chứa đường dẫn đến một trang thông tin của bên thứ ba và trừ khi được quy định khác, Carlsberg Việt Nam không quản lý hoặc chứng thực các trang thông tin đó dưới bất kỳ cách thức nào. Carlsberg Việt Nam không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với bất kì nội dung hoặc vấn đề phát sinh nào liên quan đến trang thông tin của bên thứ ba được dẫn đến.

Chính sách bảo mật

Carlsberg Việt Nam (“chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân khi truy cập website này (“Trang Thông Tin”). Chính sách bảo mật này đưa ra cơ sở mà theo đó mọi thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ người dùng, hoặc được người dùng cung cấp cho chúng tôi, sẽ được chúng tôi xử lý. Vui lòng dành thời gian đọc chi tiết chính sách của chúng tôi. Để hỗ trợ, chúng tôi tóm tắt các ý chính dưới đây.

 1. Chúng tôi dùng thông tin cá nhân của người dùng để hiểu được yêu cầu của người dùng và phục vụ người dùng tốt hơn.
 2. Chúng tôi sẽ chỉ gửi cho người dùng những thông tin mà người dùng muốn nhận và chúng tôi sẽ tôn trọng các yêu cầu chọn lọc của người dùng.
 3. Chúng tôi sử dụng cookies và web beacons (kỹ thuật ảnh điểm) để giúp người dùng hiểu các tính năng áp dụng cho người dùng, cung cấp các chức năng tốt hơn và cung cấp cho người dùng các nội dung đã cá nhân hóa.
 4. Chúng tôi có quy trình nghiêm ngặt để bảo vệ dữ liệu của người dùng.
 5. Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng hoặc tiết lộ thông tin trong những trường hợp cụ thể, như để đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc bảo vệ tài sản của chúng tôi.
 6. Chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu được áp dụng.

Khi nào chúng tôi thu thập thông tin cá nhân?

Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu xác định danh tính như tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, thông tin về sở thích hoặc hoạt động, thông tin nhân khẩu học (như tuổi, giới tính, v.v.), thông tin về lựa chọn hoặc sở thích, v.v. khi người dùng tự nguyện gửi đi các thông tin này. Bằng việc cung cấp các thông tin đó, người dùng đã đồng ý cấp quyền sử dụng (và tiết lộ) các thông tin của mình cho mục đích nhận diện tại đây hoặc tại thời điểm thu thập.

Người dùng có thể chọn cung cấp thông tin cá nhân để tham gia cuộc thi, để lấy thông tin hoặc đưa ra bình luận hoặc trao đổi. Chúng tôi yêu cầu thông tin về tuổi để chắc chắn rằng chỉ có người trưởng thành (đủ tuổi sử dụng bia) theo quy định của pháp luật mới có thể xem và tương tác với trang thông tin của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập chi tiết quá trình đọc Trang Thông Tin của người dùng bao gồm nhưng không giới hạn luồng dữ liệu, điểm dữ liệu và các nguồn truy cập.

Chúng tôi làm gì với các thông tin?

Chúng tôi thu thập thông tin xác định danh tính để:

 • để đưa người dùng vào các cuộc thi và thông báo kết quả;
 • để gửi cho người dùng các tin tức và thông tin cập nhật, thông tin về sản phẩm và công ty khi người dùng chỉ định rằng muốn nhận những thông tin đó qua thư, email, điện thoại hoặc các hình thức liên hệ khác;
 • để trả lời các câu hỏi, bình luận hoặc các trao đổi của người dùng;
 • để ghi danh người dùng cho những tính năng cụ thể;
 • để cung cấp các nội dung, thông tin được cá nhân hóa; và/hoặc
 • để đảm bảo rằng nội dung từ Trang Thông Tin được trình bày một cách hiệu quả nhất đối với người dùng và máy tính người dùng sử dụng.

Bạn có thể làm gì để bảo vệ thông tin cá nhân?

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ người dùng được xử lý bởi nhân viên làm việc cho chúng tôi, một công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, hoặc một trong các nhà cung cấp hoặc đối tác dịch vụ của chúng tôi. Nhân viên đó có thể được giao để, giữa các công việc khác, thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi với người dùng và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ.


Mọi thông tin người dùng cung cấp sẽ được lưu trữ an toàn trong hệ thống của chúng tôi và/hoặc hệ thống của tổ chức đại diện chịu trách nhiệm Trang Thông Tin của chúng tôi.


Chúng tôi cũng nỗ lực để đảm bảo rằng bên thứ ba làm việc cho chúng tôi với tư cách là đại diện của chúng tôi, để tạo ra Trang Thông Tin này cũng như các nội dung của Trang Thông Tin khả dụng cho người dùng và để hỗ trợ những yêu cầu của người dùng cũng như thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi với người dùng, đồng ý bảo vệ thông tin cá nhân mà họ cần phải truy cập để phục vụ Trang Thông Tin và người dùng của chúng tôi.


Đáng tiếc là việc truyền dẫn thông tin qua internet không thật sự an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ những dữ liệu cá nhân của người dùng, chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn của dữ liệu khi truyền dẫn đến Trang Thông Tin; người dùng chịu rủi ro đối với bất kỳ truyền dẫn nào. Một khi chúng tôi nhận được thông tin của người dùng, chúng tôi sẽ đưa vào các quy trình nghiêm ngặt và tính năng bảo vệ để tránh những truy cập trái phép.

Đường dẫn đến các trang khác?

Chúng tôi có thể đưa ra những đường dẫn đến các trang thông tin khác. Tuy nhiên chúng tôi cố gắng chỉ dẫn đến các trang thông tin cùng chung giá trị với mình. Người dùng nên luôn luôn kiểm tra điều khoản bảo mật của mọi trang thông tin được dẫn để hiểu cách họ thu thập thông tin, bao gồm cách họ sử dụng cookies. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm với những nội dung và chính sách thu thập thông tin của những trang thông tin được vận hành bởi các công ty khác. Nếu người dùng xem trang thông tin khác, người dùng nên đọc chính sách bảo mật và các chính sách khác của họ.

Tiết lộ thông tin người dùng

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin người dùng với bất kì một công ty liên kết nào trong tập đoàn. Chúng tôi sẽ không bán hoặc chuyển giao thông tin người dùng nếu không có sự đồng ý rõ ràng của người dùng trừ khi điều đó là cần thiết để đáp ứng yêu cầu của người dùng.


Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng hoặc tiết lộ mọi thông tin là cần thiết để đáp ứng yêu cầu của pháp luật, quy định hoặc yêu cầu pháp lý, để tiến hành điều tra các khiếu nại của khách hàng hoặc các vi phạm pháp luật có thể xảy ra, để đảm bảo Trang Thông Tin hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu của người dùng hoặc để hợp tác trong bất kỳ việc điều tra hợp pháp nào.


Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba:

 • trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kì doanh nghiệp hoặc tài sản nào, khi đó chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bên bán hoặc bên mua tiềm năng của doanh nghiệp hoặc tài sản đó;
 • nếu chúng tôi hoặc một phần đáng kể tài sản của chúng tôi được mua lại bởi bên thứ ba, trong trường hợp đó, dữ liệu cá nhân về khách hàng của chúng tôi sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao.

Tôi cần làm gì khi có câu hỏi, muốn truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin hoặc lựa chọn nhận thông báo trong tương lai?

Nếu người dùng muốn truy cập, cập nhật, thay đổi hoặc xóa thông tin mà chúng tôi có trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi (phụ thuộc vào bất kỳ trường hợp ngoại lệ theo quy định pháp luật), hoặc muốn lựa chọn nhận những thông tin từ chúng tôi hoặc có những câu hỏi liên quan đến điều khoản bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Truy cập dữ liệu cá nhân

Người dùng có quyền yêu cầu một bản sao các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang lưu giữ của người dùng. Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu một khoản phí hợp lý để cung cấp bản sao của những dữ liệu đó. Người dùng cũng có quyền chỉnh sửa bất kỳ thông tin cá nhân nào của mình chưa chính xác.

Cập nhật

Chúng tôi có thể sửa đổi điều khoản bảo mật bất cứ lúc nào mà không cần báo trước bằng việc thay đổi trực tiếp trên Trang Thông Tin này. Nếu chúng tôi điều chỉnh cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi sẽ có thông báo qua email cho người dùng. Điều khoản bảo mật này được cập nhật mới nhất vào tháng 11 năm 2010.