Danh mục
632A5735

NƯỚC SẠCH CHO NGHỆ AN

THỰC TRẠNG

Hợp Thành là xã thuần nông, thuộc vùng chiêm trũng phía Đông của Huyện Yên Thành. Là một xã có diện tích vào loại nhỏ nhất huyện Yên Thành, có diện tích đất tự nhiên là 456.95 ha. Toàn xã có 11 xóm với 1.978 hộ dân, 7.166 nhân khẩu chủ yếu sinh sống bằng canh tác nông nghiệp.

Đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là vấn đề nước sinh hoạt do hầu hết các công trình cấp nước nhỏ, lẻ trên địa bàn như giếng khoan, giếng đào bị nhiễm phèn, mặn, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày, hơn nữa xã Hợp Thành nằm ở cuối nguồn cung cấp nước của hệ thống kênh mương huyện Yên Thành nên nguồn nước sử dụng sinh hoạt ngày càng ô nhiễm, thiếu thốn, không đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.