Danh mục
SAIL22_KeyImage_BOAT.jpg

Sail'22

Chiến lược của Tập đoàn Carlsberg

Chiến lược SAIL'22 được ra mắt vào tháng 3 năm 2016 với tham vọng tạo dựng Tập đoàn Carlsberg trở thành một Nhà sản xuất bia Thành công, Chuyên nghiệp và Hấp dẫn trên thị trường. Những ưu tiên chiến lược trong SAIL’22 được nhóm lại trong các chủ đề như “Củng cố giá trị cốt lõi”, “Định vị nguồn tăng trưởng” và “Tạo dựng văn hóa chiến thắng”. Thực hiện được những ưu tiên chiến lược này sẽ giúp chúng tôi tạo thêm giá trị cho các cổ đông.


SAIL’22 đã được đồng phát triển bởi đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Carlsberg để áp dụng nền tảng tri thức rộng lớn của Công ty vào việc hỗ trợ văn hóa làm việc nhóm và đảm bảo thực hiện nhanh chóng.


Hành trình của chúng tôi đã kéo dài 3 năm và kết quả cho đến lúc này phần nào khiến chúng tôi có thể tự tin rằng SAIL’22 sẽ giúp Công ty tăng trưởng nhiều hơn nữa cả về doanh thu, lợi nhuận và thị phần.

 

 Một số người phải đi tìm mãi mục tiêu của họ. Với chúng tôi, mục tiêu luôn tồn tại ở ngay đây.
Chúng tôi theo đuổi sự hoàn mỹ mỗi ngày.
Chúng tôi nỗ lực để tạo nên những dòng bia hảo hạng hơn; bia là tâm điểm mọi khoảnh khắc mang mọi người đến gần nhau hơn.
Chúng tôi không đặt mục tiêu lợi nhuận trước mắt, khi mà chúng tôi có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.
Sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn

 

 THÀNH CÔNG nghĩa là tăng trưởng tự thân bền vững về doanh thu và lợi nhuận

CHUYÊN NGHIỆP nghĩa là trở thành đối tác yêu thích của khách hàng

HẤP DẪN nghĩa là mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho cổ đông, cho nhân viên và toàn xã hội

 

 Để đạt được tham vọng đề ra, SAIL’22 tập trung vào bốn ưu tiên chiến lược:

  • Củng cố vị trí số 1 và số 2: Chúng tôi sử dụng những nhãn hiệu bia trọng điểm và định vị thị trường để đẩy mạnh tăng trưởng
  • Định vị nguồn tăng trưởng: chúng tôi đẩy mạnh tăng trưởng tại các khu vực địa lý và phân khúc mà chúng tôi thấy được cơ hội phát triển dài hạn
  • Tạo giá trị cho cổ đông
  • Tạo dựng văn hóa chiến thắng: Chúng tôi có một văn hóa chiến thắng giúp thực hiện các ưu tiên chiến lược

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Chọn các thông tin bên dưới để biết thêm về chúng tôi