Danh mục

Bạn đang tìm kiếm loại bia nào?

Tìm kiếm

Tìm kiếm

1664 Blanc

Loại bia:
Wheat Beer
Nồng độ:
5%
Xuất xứ:
Pháp

Carlsberg Danish Pilsner

Loại bia:
European Pale Lager
Nồng độ:
5%
Xuất xứ:
Đan Mạch
Từ:
1904

Tuborg

Loại bia:
Lager
Nồng độ:
4,9%
Xuất xứ:
Đan Mạch
Từ:
1880

Tuborg Ice

Nồng độ:
4,3%
Xuất xứ:
Đan Mạch
Từ:
2020

Huda

Loại bia:
Lager
Nồng độ:
4,7%
Xuất xứ:
Việt Nam
Từ:
1990

Huda Gold

Loại bia:
Lager
Nồng độ:
4,7%
Xuất xứ:
Việt Nam
Từ:
2013

Huda Ice Twist

Nồng độ:
4,2%
Xuất xứ:
Vietnam
Từ:
2023

Halida

Loại bia:
Pale Lager
Nồng độ:
4,5%
Xuất xứ:
Việt Nam
Từ:
1993

Nước táo lên men tự nhiên SOMERSBY (Vị Mâm Xôi)

Loại bia:
Nước táo lên men
Nồng độ:
4,5%
Xuất xứ:
Đan Mạch
Từ:
2008

Nước táo lên men tự nhiên SOMERSBY (Vị Táo)

Loại bia:
Nước táo lên men
Nồng độ:
4,5%
Xuất xứ:
Đan Mạch
Từ:
2008