Danh mục

Bạn đang tìm kiếm loại bia nào?

Xóa hết
Tìm kiếm
Lựa chọn:
Huda

Tìm kiếm

Huda

Loại bia:
Lager
Nồng độ:
4,7%
Xuất xứ:
Việt Nam
Từ:
1990

Huda Gold

Loại bia:
Lager
Nồng độ:
4,7%
Xuất xứ:
Việt Nam
Từ:
2013

Huda Ice Twist

Nồng độ:
4,2%
Xuất xứ:
Vietnam
Từ:
2023