Danh mục

Together Towards ZERO là hành động của Tập đoàn Carlsberg trong nỗ lực thực hiện mục tiêu Sản xuất bia vì một tương lai tươi sáng hơn trong thời điểm cả thế giới đang phải đối mặt với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, khan hiếm nước và các vấn đề khác liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Chương trình đưa ra những tham vọng của chúng tôi vào các năm 2022 và 2030.

 Những tham vọng của chúng tôi:

  • KHÔNG khí thải carbon
  • KHÔNG dùng nước lãng phí
  • KHÔNG uống thiếu trách nhiệm
  • KHÔNG tai nạn lao động

Mỗi tham vọng đều có những mục tiêu cụ thể vào các năm 2022 và 2030.

Hợp tác cho sự thay đổi

Chúng tôi hiểu rằng hành động đơn lẻ không thể giúp chúng tôi đạt được những tham vọng này. Chính vì thế, chúng tôi đang hợp tác cùng WWF, the Carbon Trust, Business for Social Responsibility (BSR) cùng các chuyên gia về sức khỏe và hành vi. Chúng tôi đã cùng  nhau làm việc để đặt ra những mục tiêu dài hạn và chuẩn bị hành động.  

Phát huy truyền thống nghiên cứu khoa học

Để theo đuổi các tham vọng của Together Towards ZERO, chúng tôi sẽ thành lập một cộng đồng các nhà khoa học trẻ dưới sự dẫn dắt của Phòng Thí nghiệm Carlsberg. Chúng tôi sẽ cộng tác và gây quỹ cho cộng đồng này để phát triển các giải pháp mới trong lĩnh vực khí hâu, nước và sản xuất bia bền vững. 

Một cách tiếp cận toàn diện

Together Towards ZERO là một yếu tố quan trọng trong chiến lược SAIL'22 của Tập đoàn Carlsberg, góp phần cho mục tiêu của chúng tôi là sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn.  

Những tham vọng và mục tiêu phát triển bền vững của chúng tôi

Mục tiêu đóng góp cho một xã hội tốt đẹp hơn của chúng tôi là hài hòa với tiến trình đi lên thịnh vượng của toàn cầu. Chúng tôi đưa ra các biện pháp nhằm giảm lượng khí thải phù hợp với mức đề xuất giảm thiểu tác động trong Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, đồng thời cũng phù hợp với các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững của Liên Hợp Quốc.

Chúng tôi đã lấy các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững để định hướng cho chương trình Together Towards ZERO, để hiểu những tác động từ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi và cơ cấu lại chuỗi cung ứng.

 


 

 

0% khí thải carbon tại các nhà máy của chúng ta vào năm 2030

Giảm 30% khí thải carbon trong mỗi cốc bia khi đến tay người tiêu dùng vào năm 2030

Sử dụng 100% điện từ các nguồn năng lượng tái tạo tại các nhà máy của chúng ta vào năm 2022

   

 

 

Giảm 50% lượng nước sử dụng tại các nhà máy của chúng ta vào năm 2030

Hợp tác với các bên liên quan để bảo vệ tài nguyên nước tại những khu vực có nguy cơ cao

   
 

100% các thị trường của chúng ta cải thiện việc uống có trách nhiệm qua hàng năm cho đến năm 2030

100% thị trường của chúng ta cung cấp bia không cồn vào năm 2022

100% thị trường của chúng ta có phối hợp với các bên liên quan trong chương trình uống có trách nhiệm vào năm 2022

   

Không tai nạn lao động vào năm 2030

Giảm dần số vụ tai nạn lao động qua từng năm