Danh mục

Chuyên viên hệ thống DMS | DMS Executive

Vị trí chức danh

Position/ Title

DMS Executive / Chuyên viên hệ thống DMS

 

Bộ phận

Department

Phát triển Kinh doanh Toàn quốc

Báo cáo tới

Report to

Quản lý Hệ thống Thông tin Bán hàng

 

Mục tiêu chiến lược của vị trí

Strategic purpose of the position:

 

Phát triển năng lực của các nhà phân phối thông qua việc triển khai và duy trì hệ thống DMS, đảm bảo hệ thống vận hành chuẩn tại các nhà phân phối, nắm bắt tất cả doanh số từ NPP đến điểm bán để xác định các nguồn tăng trưởng doanh số và mở rộng phân phối.

Tóm tắt công việc

Job summary

 

•        Tiến hành khảo sát và thu thập yêu cầu từ người dùng (DMS admin)

•        Làm việc với người dùng để hiểu và phân tích nhu cầu trong quy trình vận hành được tự động hóa và xác định các giải pháp/phương pháp để giảm thiểu các lỗi mà không làm giảm sự kiểm soát

•        Phát triển nội bộ hoặc làm việc với đối tác bên ngoài để phát triển các công cụ phần mềm, dựa trên các quy trình vận hành và yêu cầu đã thỏa thuận.

•        Triển khai giải pháp cho người dùng theo hướng dẫn của quản lý

•        Hỗ trợ làm tài liệu đào tạo liên quan đến các dự án/nhiệm vụ, cung cấp các khóa đào tạo cho người dùng

•        Tự theo dõi hoặc thông qua nhóm đối tác bên ngoài để đảm bảo quy trình tự động được sử dụng hàng ngày

•        Tự nghiên cứu để xác định các điểm cần cải tiến trong quy trình và giải pháp vận hành

•        Cung cấp các báo cáo phân tích/thống kê khi được yêu cầu hoặc tự cung cấp các báo cáo cho các bên liên quan.

•        Huấn luyện, hướng dẫn các bạn DMS Admin bao gồm truy cập hàng ngày và kiểm tra tại chỗ để thực hiện theo các bước và quy trình đã nêu để đảm bảo tất cả các giao dịch được ghi lại vào hệ thống DMS

•        Thường xuyên tương tác với các nhà phân phối và khách hàng để đảm bảo hệ thống ở trạng thái tốt và được sử dụng đúng cách

 

Yêu cầu kinh nghiệm, kỹ năng

Personal qualifications / competencies:

·        2 năm kinh nghiệm lập trình hoặc dự án DMS

·        Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong máy chủ SQL, NET

Yêu cầu bằng cấp

Educational requirements:

Bằng đại học / cao đẳng về CNTT, cơ sở dữ liệu (Tốt nghiệp đại học hoặc Cao đẳng)

Mối quan hệ công việc Nội bộ và bên ngoài

Stakeholders & Relations

Internal & External

•        Nội bộ:

o   Làm việc với bộ phận Bán hàng (ASM / SS / SR) để theo dõi và đánh giá việc thực hiện.

o   Làm việc trực tiếp với các bộ phận/người dùng khác của các dự án phụ liên quan đến quản lý tự động.

•        Bên ngoài:

o   Tương tác với nhà phân phối

o   Tương tác với đối tác/nhà cung cấp dịch vụ chính (Spring Global) để theo dõi kế hoạch hành động để vận hành và dịch vụ tốt hơn.

HOW TO APPLY

Send your CV to [email protected]