Menu

Kỹ thuật viên cấp cao bia tươi | Draught senior technician

Địa điểm làm việc: Huế

Nhiệm vụ chính:

  • Hỗ trợ tuyển dụng và thực hiện đào tạo và huấn luyện Kỹ thuật viên bia tưới để đảm bảo số lượng và năng lực thực thi của Đội Kỹ Thuật viên
  • Theo dõi, báo cáo công tác bảo dưỡng, triển khai, thu hồi, luân chuyển và tồn kho các máy bia tươi và Tủ lạnh tại khu vực phụ trách
  • Lên lịch viếng thắm, lắp đặt của Kỹ thuật viên tại khu vực Miền Trung, Miền Nam và HCM – đảm bảo tuân thủ của lực lượng Kỹ thuật viên
  • Quản lý thiết bị, phụ tùng, POSM liên quan, thực hiện kiểm tra kiểm kê định kỳ tại Kho
  • Thực hiện hỗ trợ hoạt động lắp đặt, sửa chữa và triển khai Máy bia, Tủ lạnh tại thị trường Miền Trung, Miền Nam và Khu vực Hồ chí Minh.
  • Thực hiện các công việc khác thuộc lĩnh vực Bia Tươi và Tủ lạnh (Hỗ trợ event, báo cáo cập nhật tình hình thị trường bia tươi, đề xuất và tham gia các dự án cải tiến hiệu suất và chất lượng các thiết bị và hệ thống bia tươi tủ lạnh....)

Yêu cầu:

- Có kiến thức về điện và điện lạnh
- Có khả năng đi công tác ngoại tỉnh (trung bình 2-3 tuần/tháng)
- Chứng chỉ nghề về điện và điện lạnh (tối thiểu)

Cách ứng tuyển:

Gửi CV của bạn về [email protected]