Menu

Kỹ thuật viên bia tươi | Draught Technician

Địa điểm làm việc: (01) Sơn Tây, (01) Thường Tín - Hà Nội, (01) Bắc Ninh, (01) Hà Tĩnh, (01) Đà Nẵng, (01) Hải Phòng, (01) Bình Dương

Nhiệm vụ chính 

  • Lắp đặt máy bia tươi ngoài thị trường.
  • Thực hiện bảo dưỡng định kỳ; sửa chữa, thu hồi, luân chuyển máy bia khi có phát sinh ngoài thị trường.
  • Cập nhật tình trạng tồn tại máy bia tại điểm bán, cung cấp các thông tin, giấy tờ có liên quan tới việc bàn giao, thu hồi, luân chuyển giữa các điểm có lắp máy bia.
  • Cập nhật kiểm đếm thường xuyên theo lịch thăm viếng và theo kế hoạch kiểm kê của công ty.

Yêu cầu:

  • Có kiến thức về điện và điện lạnh.
  • Có khả năng đi công tác ngoại tỉnh.

CÁCH ỨNG TUYỂN:

Gửi CV về địa chỉ [email protected]