Danh mục

Quản lý quảng bá thương hiệu | Brand Ambassador Manager

Position / Title/ Name:

Quản lý Nhân viên quảng bá thương hiệu (Brand Ambassador Manager)

Department:

Lotus

Work place

Miền Đông Nam Bộ

 

Main purpose of the position:

 

 

Quản lý dẫn dắt đội ngũ Giám sát nhân viên giới thiệu sản phẩm tại điểm bán để đảm bảo hiệu quả công việc dựa trên các tiêu chuẩn và mục tiêu của Công ty

 

Job responsibilities:

·       Quản lý và triển khai quy trình làm viêc trong đội ngũ

·       Thiết lập chỉ tiêu, đào tạo và thường xuyên giám sát, thúc đẩy đội ngũ đảm bảo hiệu quả công việc.

·       Cung cấp báo cáo kịp thời và chính xác dựa trên các tiêu chuẩn của công ty

·       Đánh giá, phân tích độ phủ hiện tại và tiềm năng của đội ngũ BA

·       Xây dựng mối quan hệ tốt với các điểm bán và đội ngũ bán hàng

·       Quản lý nguồn lực hiệu quả:

- Thực hiện việc tuyển dụng và đào tạo đội ngũ BAS,

- Kiểm soát chất lượng tuyển dụng, đào tạo BA

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động, chất lượng công việc của nhân viên, điều phối nguồn lực phù hợp

·       Đóng vai trò là hình mẫu chuẩn mực và hướng dẫn nhân viên phấn đấu noi theo

·       Xây dựng tinh thần đồng đội trong bộ phận

·       Giải quyết những khó khăn, vướng mắc và các tình huống phát sinh trong công việc

 

 

Personal qualifications / competencies:

·       Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lãnh đạo/ quản lý

·       Có kinh nghiệm bán hàng và kiến thức tốt về các kênh tiếp thị với kinh nghiệm thực tế tại điểm bán

·       Có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng huấn luyện nhân viên

·       Nhanh nhẹn, kiên trì, và có khả năng thích nghi với những thay đổi khi công việc yêu cầu.

·       Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.

·       Kỹ năng phân tích tốt và đánh giá hiệu quả lao động của nhân viên; có khả năng phát triển phương hướng hành động để cải tiến công việc.

·       Phong cách lãnh đạo tích cực và chủ động để phát triển nhóm nhân viên với các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường

 

Educational / minimum requirements:

Education and Experience:  Đại học 

 

Stakeholders & Relations

(Internal & External)

·       Nội bộ: Maketing, Bán hàng và các bộ phận liên quan

·       Đối tác bên ngoài: người tiêu dùng bia, nhân viên và chủ các đại lý, điểm bán

How to apply

Send your resume to [email protected]