Danh mục

Quản lý kinh doanh khu vực | Area Sales Manager

Vị trí chức danh

Position/ Title

Quản lý kinh doanh khu vực/ Area Sales Manager

 

Bộ phận

Department

Kinh doanh

Địa điểm làm việc

Office base

Đồng Nai (01), Bình Dương (01)

Báo cáo tới

Report to

Regional Sales Manager

Mục tiêu chiến lược của vị trí

Strategic purpose of the position

 

·       Phát triển hệ thống phân phối, điểm bán và danh mục sản phẩm; 

·       Đảm bảo hiệu qủa của các hoạt động tiếp thị thương mại và các hoạt động phát triển khách hàng khác có liên quan đến chiến lược kênh phân phối; 

·       Xây dựng và duy trì trình độ dịch vụ khách hàng ưu việt tạo đòn bẩy phát triển kinh doanh và lợi nhuận cho công ty

·       Huấn luyện và phát triển nhân viên tại khu vực;

·       Nhận dạng, đề xuất và thực hiện các cơ hội phát triển của công ty tại khu vực;

·       Giám sát việc thực hiện các hệ thống, quy trình của Phòng Kinh doanh, đặt các nhân viên có năng lực vào đúng vị trí đi đôi với các đề xuất đào tạo và phát triển năng lực các cá nhân.

Tóm tắt công việc

Job summary

 

·       Định hướng phát triển kinh doanh

·       Mạng lưới NPP

·       Định hướng phát triển sản phẩm theo từng kênh bánh hàng.

·       Phân bổ nguồn lực bao gồm nhân sự và quỹ đầu tư theo từng kênh bán hàng và khu vực.

·       Xây dựng các mục tiêu kinh doanh cho địa bàn phụ trách, phù hợp với mục tiêu chung của Công ty.

·       Chịu trách nhiệm phân chia hợp lý các chỉ tiêu, kế hoạch (sản lượng/ doanh số/ độ phủ/ trưng bày …) cho từng nhân viên.

·       Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu KPI hàng tháng.

·       Đảm bảo đội ngũ nhân viên và NPP thực hiện nghiêm túc các chính sách Công ty, các điều khoản trong hợp đồng.

·       Hỗ trợ nhà phân phối, các điểm tiêu thụ, quản lý công nợ .

·       Quản lý tài sản của Công ty giao cho các điểm bán và NPP

·       Phối hợp với bộ phận Marketing, thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến bán hàng, chương trình khuyến mại đạt hiệu quả đề ra

 

Yêu cầu kinh nghiệm, kỹ năng

Personal qualifications / competencies

·       Có kiến thức quản lý, điều hành và kiểm tra các hoạt động của đội ngũ nhân viên.

·       Có kiến thức về kênh phân phối/ngành hàng thiết lập kế hoạch, theo dõi triển khai…

·       Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng trong ngành Rượu, Bia, nước giải khát và tiêu dùng nhanh.

·       Tiếng Anh tốt là một lợi thế

·       Vi tính Word, Excel thành thạo

·       Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tổng hợp tốt

·       Kỹ nằng đàm phán.

·       Kỹ năng làm việc theo nhóm.

·       Chăm chỉ, không ngại công tác xa, dài ngày

·       Trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao

Yêu cầu bằng cấp

Educational requirements

 

·       Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương Mại, Marketing

Mối quan hệ công việc Nội bộ và bên ngoài

Stakeholders & Relations

Internal & External

·       Phối hợp với Trade Marketing, Marketing để thực hiện và triển khai các CTKM của Công ty

·       Hợp tác với phòng HC&NS, Tài chính, Cung ứng để thành tốt công việc

·       Quan hệ tốt với các điểm bán và NPP để duy trì thị phần tại khu vực và phát triển thị trường.

 

Nộp hồ sơ

Application sent to

Kindly send your resume to [email protected]