Danh mục

Market Execution Specialist | Chuyên viên triển khai thực thi thị trường | TP. HCM

Chức danh: Chuyên viên kiểm tra và thực thi thị trường

Khu vực làm việc: TP. HCM

Trách nhiệm công việc:

  • Kiểm tra việc thực thi của Sales trên thị trường

- Thực hiện thăm viếng thị trường thường xuyên để kiểm tra việc thực thi FIT và việc tuân thủ các chính sách, luật lệ và nguyên tắc bán hàng của đội ngũ nhân viên kinh doanh

- Đảm bảo nhân viên kinh doanh mới làm quen với quản lý trực tiếp và những bộ phận có liên quan

- Kiểm tra việc triển khai POSM và chương trình khuyến mãi tại các điểm bán

- Thu thập thông tin thị trường về sản phẩm, dịch vụ, giá cả, chương trình khuyến mãi và các hoạt động có liên quan từ các đối thủ cạnh tranh trên thị trường

- Tham gia khảo sát thị trường khi được yêu cầu

  • Phân tích thị trường

- Làm các báo cáo sau khi đi nghiên cứu và kiểm tra việc thực thi của Sales trên thị trường

  • Phát triển cải thiện năng lực bán hàng của Sales

- Giúp Quản lý trực tiếp phát triển và phổ biến các công cụ hỗ trợ bán hàng cho nhân viên kinh doanh

- Làm việc với phòng Trade Marketing, nhóm MOFT, nhóm Đào Tạo Bán Hàng để xây dựng phát triển các hướng dẫn và truyền thông giúp cải thiện dự án FIT phù hợp với từng vùng và từng điểm bán

- Làm việc với các phòng ban khác nhau để xây dựng bộ công cụ hỗ trợ bán hàng cho các đợt ra mắt sản phẩm mới; xây dựng các kế hoạch kinh doanh, thương mại và đảm bảo việc triển khai chúng được hiệu quả

- Tham gia đào tạo về các công cụ hỗ trợ bán hàng cho đội nhân viên kinh doanh và BA (kênh GT và MOFT)

  • Các công việc khác được phân công bởi quản lý trực tiếp

Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về Sales - Bán hàng ở các tập đoàn FMCG hoặc Công ty kinh doanh nước giải khát/thuốc lá, ưu tiên kinh nghiệm từng đi audit thị trường

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng huấn luyện, không ngại di chuyển, yêu thích công việc thị trường 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN: Gửi CV về email: [email protected]