Danh mục

Kỹ thuật viên công nghệ | B&P technican

Vị trí/Chức danh

Position / Title/ Name

Kỹ thuật viên Công nghệ

 

Bộ phận

Department

Công nghệ

 

Nơi làm việc Workplace

Huế

 

Báo cáo tới

Reporting line

Trưởng ca và trưởng chuyền

 

Trách nhiệm ngân sách

Budget responsibility

Theo ủy quyền của Giám đốc Bộ phận B&P

 

Mục tiêu của vị trí Main purpose of the position

Làm việc trực tiếp tại dây chuyền hàng ngày:

 • Hỗ trợ triển khai Carlsberg Excellence tại dây chuyền
 • Được phân công phụ trách khu vực hoạt động và có khả năng làm việc (vận hành) tại nhiều hơn một khu vực B&P (nhà nấu, nhà men và lọc, SD), hiểu rõ quy trình trong tất cả các khu vực của B&P - Có thể thay thế trưởng dây chuyền (khu vực) khi vắng mặt
 • Quản lý nguồn lực, Kỷ luật, Đào tạo và Phát triển các đồng nghiệp - Người vận hành
 • Hỗ trợ trưởng chuyền kỹ thuật trong việc lập lịch bảo trì
 • Xác nhận quá trình - so với quy trình tiêu chuẩn
 • Tham gia vào các dự án trong khu vực sản xuất (tức là NPD, CAPEX, SME)
 • Có hiểu biết và giải thích các Biểu đồ Kiểm soát Quy trình Thống kê về Chất lượng, có thể theo dõi và đưa ra các khuyến nghị thay đổi quy trình dựa trên kết quả.
 • Tích cực làm việc để cải thiện mức tiêu thụ năng lượng
 • Lên lịch sản xuất trên cơ sở ngắn hạn
 • Chủ trì cuộc họp PMS và bàn giao ca
 • Giám sát các nhà thầu bên ngoài

 

Trách nhiệm công việc

Job responsibilities

 • Đảm bảo các cài đặt và điểm điều chỉnh chính xác của tất cả các quy trình
 • Đảm bảo khởi động trơn tru cho tất cả các quy trình và hỗ trợ tất cả vai trò của người vận hành
 • Thực hiện xác nhận quy trình
 • Đảm bảo vận hành tối ưu các quy trình được giao theo Công thức và Thông số kỹ thuật / SOP và dự đoán các bất thường (tức là lưu lượng, nhiệt độ)
 • Đảm bảo tất cả các kiểm tra lấy mẫu và kiểm tra chất lượng được thực hiện
 • Điều tra và giải quyết các lý do tắc nghẽn / các vấn đề về chất lượng và quy trình
 • Sửa chữa / xem xét / cải thiện các sai lệch so với tiêu chuẩn (tức là Tham số, SOP, OPL)
 • Đảm bảo có sẵn nguyên liệu / nguyên vật liệu tiêu thụ / vật liệu thay thế có sẵn
 • Đảm bảo tất cả các vật liệu mới đều có sẵn và được kiểm tra chất lượng (tức là NPD)
 • Tham gia lập kế hoạch bảo trì
 • Kiểm tra kế hoạch sản xuất
 • Điều phối và thực hiện tất cả các nhiệm vụ AM / PM chuyên dụng trên quá trình thiết bị
 • Đảm bảo / thực hiện chuyển đổi và / hoặc CIP theo SOP / OPL
 • Đảm bảo / thực hiện CIL
 • Đảm bảo tuân thủ thời gian chết theo kế hoạch tiêu chuẩn và báo cáo / biện minh cho các sai lệch
 • Đảm bảo / thực hiện gỡ bỏ gắn thẻ
 • Đảm bảo / thực hiện vệ sinh tối ưu trên khu vực được chỉ định theo 5S / SOPs
 • Thử nghiệm nguyên liệu mới, công thức nấu theo thông số kỹ thuật và báo cáo phản hồi
 • Tối ưu hóa và cải thiện sự thay đổi về thời gian và tổn thất
 • Hiểu, thu thập thông tin thời gian chết và tự bắt đầu giải quyết vấn đề
 • Thực hiện các nhiệm vụ được giao
 • Đảm bảo tối ưu hóa tiêu thụ và / hoặc các vấn đề chất lượng theo SOP
 • Xử lý sự cố. Giải quyết các vấn đề về Kỹ thuật và Quy trình bất cứ khi nào có thể; nếu không thực hiện theo SOP.
 • Đảm bảo dừng máy suôn sẻ theo SOP / OPL (bao gồm cả năng lượng)
 • 5S & An toàn & Chất lượng - đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn trong báo cáo sai lệch (ví dụ báo cáo trường hợp suýt tai nạn)
 • Chủ trì cuộc điều tra về những sai lệch trong quy trình sản xuất với bộ phận chất lượng
 • Đảm bảo gắn thẻ thích hợp cho tất cả các bất thường
 • Đảm bảo tất cả các yêu cầu về tài liệu quy trình được đáp ứng
 • Cải thiện KPI / KAI của quy trình và bắt đầu các hoạt động cải tiến
 • Tham gia và có thể Chủ trì cuộc họp PMS / kiểm tra bàn giao ca / ngang hàng
 • Dẫn dắt RCA và đào tạo những người khác
 • Tạo / xem xét / cải tiến các tiêu chuẩn, tài liệu quy trình tức là SOP và đào tạo Người vận hành
 • Đào tạo: phát triển tài liệu, hỗ trợ lập kế hoạch, thực hiện và xác minh tính hiệu quả
 • Cung cấp đầu vào cho quá trình lập kế hoạch bảo trì
 • Hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ / nhà cung cấp nguyên vật liệu trong suốt các hoạt động tại chỗ (tức là CIP)
 • Dẫn dắt các dự án cải tiến (tức là mùi vị bia và chất lượng, AM / PM, Gemba Kaizen / tổn thất, giảm thiểu lãng phí, …)

 

Yêu cầu kinh nghiệm/kỹ năng

Personal qualifications / competencies

·        Luôn hành động trong khuôn khổ trách nhiệm và nhiệm vụ của mình

·        Chủ động tìm hiểu về thông tin, theo dõi và truyền đạt tình hình hoạt động bao gồm các thay đổi đã lên kế hoạch / hoặc ngoài kế hoạch và sau đó điều chỉnh theo các tình huống mới,

·        Có đam mê – có định hướng

·        Linh hoạt - không yêu cầu hướng dẫn đặc biệt, bởi vì biết phải làm gì (danh sách nhiệm vụ) và luôn tạo ra cách thực hiện theo cách của mình để phục vụ đúng hoạt động

 

Yêu cầu học vấn Educational / minimum requirements

 

Học vấn và kinh nghiệm:

·        Tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật thực phẩm

·        Kinh nghiệm 1-3 năm trong môi trường sản xuất

·        Kỹ năng ngôn ngữ:

·        Thông thạo ngôn ngữ địa phương (nói và viết)

·        Hiểu biết tiếng Anh tốt (Thuận lợi nhưng không phải là điều kiện tiên quyết)

 

Mối quan hệ nội bộ & bên ngoài Stakeholders & Relations

(Internal & External)

Quản lý sự kỳ vọng của các bên liên quan chính; cung cấp thông tin cập nhật liên tục về hiệu suất thực tế so với dự kiến của khu vực B&P; xác định các trở ngại và giải pháp cho các vấn đề về hiệu suất. Phối hợp và gắn kết các hoạt động với các bên liên quan chính:

·        Chiết

·        Bảo trì & Tiện ích

·        Sức khỏe & An toàn

·        Chất lượng

·        Nhóm Công nghệ

·        Nhân sự

·        Kế hoạch

·        Tài chính

Bên ngoài

Nhà cung cấp và nhà thầu bên thứ 3

 

Cách thức ứng tuyển

Gửi CV của bạn về tuyendung@carlsberg.asia