Danh mục

Kỹ thuật viên bảo trì tự động | Maintenance Technician - Automation

Địa bàn làm việc: Huế

Mục đích: Xử lý các sự cố về điện, tự động hóa và thực hiện các phiếu bảo trì theo ca 

Nhiệm vụ chính: 

Triển khai tất cả các phiếu bảo trì theo yêu cầu kịp tiến độ theo kế hoạch

Yêu cầu:

- Có thể lập trình giao diện và thiết lập mạng máy chủ. Siemens PLC Programmable S7/300, 400, WinCC flexible, HMI, Server network/ Kỹ sư tự động hóa, có thể lập trình PLC Siemens S7/300,400, WinCC 

 - Trình độ Đại học, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm.

 - Tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật, chứng chỉ B hoặc cao hơn.

CÁCH ỨNG TUYỂN: Gửi CV về địa chỉ Na.ta.hoang@carlsberg.asia