Danh mục

Kỹ thuật viên bảo trì (Cơ) | Maintenance Technician

Position / Title/ Name:

Maintenance technician (Automation) / Kỹ thuật viên bảo trì (Tự động hóa)

Department:

M&U department/ Bộ phận Maintenance and Utility

Work place

Hue Brewery

Reporting line:

Repairing shift leader/ Trưởng ca sửa chữa

Budget responsibility:

Maintenance Work Orders (parts and sourcing budget)/ Chịu trách nhiệm thực hiện các phiếu bảo trì theo kế hoạch về chi phí vật tư và nhân công.

 

Main purpose of the position:

 

Solving electric, automation problem and Maintenance work Orders by shiftly / Xử lý các sự cố về điện, tự động hóa và thực hiện các phiếu bảo trì theo ca

Job responsibilities:

Implement all requirements maintenance tag on time in full as plan/ Triển khai tất cả các phiếu bảo trì theo yêu cầu kịp tiến độ theo kế hoạch

Personal qualifications / competencies:

Automation engineering, Siemens PLC Programmable S7/300, 400, WinCC flexible, HMI, Server network/ Kỹ sư tự động hóa, có thể lập trình PLC Siemens S7/300,400, WinCC flexible, lập trình giao diện và thiết lập mạng máy chủ.

Educational / minimum requirements:

 

Education and Experience: Bachelors/ 2years experience or higher/ Trình độ Đại học, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm.

 

Language skills: Technical English, Level B or higher/ Tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật, chứng chỉ B hoặc cao hơn.

 

 

Stakeholders & Relations

(Internal & External)

Receive and feedback information to the department in the brewery and technical service of 3rd parties/ Nhận và phản hồi thông tin đến các bộ phận trong nhà máy và các dịch vụ kỹ thuật bên ngoài.

HOW TO APPLY

Để ứng tuyển, ứng viên gửi CV về [email protected]