Danh mục

Kỹ sư bảo trì cơ sở hạ tầng | Facility Specialist

Vị trí/Chức danh

Position / Title/ Name

 

Kỹ sư bảo trì cơ sở hạ tầng

 

Bộ phận

Department

 

Bộ phận Kho/ Logistic

Nơi làm việc Workplace

 

Hanoi

Báo cáo tới

Reporting line

 

Logistics  Director

Mục tiêu chiến lược của vị trí

Strategic purpose of the position:

 

 Giám sát vận hành và sửa chữa:  Hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện, nước, hệ thống PCCC,…. nhằm đảm bảo duy trì hoạt động theo yêu cầu  công ty đề ra.

 Lập kế hoạch, tư vấn, giám sát hoạt động Xây dựng, bảo trì và  sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật  của công ty.

 

Tóm tắt công việc

Job summary

 

 

-      Vận hành, bảo dưỡng, thay thế hoặc sửa chữa hệ thống hệ thống điện, chiếu sáng, điều hòa,… trong văn phòng công ty và nhà xưởng.

-      Vận hành kiểm tra hệ thống xử lý nước thải. Có kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ nhằm đảm bảo hệ thống tận hành tối ưu.

-      Chịu trách nhiệm về hệ thống phòng cháy chữa cháy, có kế hoạch kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế định kỳ để các vật dụng, bảo đảm hệ thống PCCC luôn được sẵn sàng.

-      Lập kế hoạch, tư vấn, ciám sát, kiểm tra hoạt động xây dựng mới, sửa chữa cải tảo hạ tầng kỹ thuật của công ty;

-      Báo cáo theo yêu cầu của quản lý.

Yêu cầu kinh nghiệm/kỹ năng

Personal qualifications / competencies

Yêu cầu: Có  kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương.

Trung thực, chính xác, chăm chỉ

Sử dụng các thiết bị văn phòng, phần mềm máy tính có liên quan.

 

Yêu cầu học vấn Educational / minimum requirements

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng  ( hoặc tương đương)

Tiếng Anh: giao tiếp;

Mối quan hệ nội bộ & bên ngoài Stakeholders & Relations

(Internal & External)

 

-      Các thành viên trong bộ phận Kho , hành chính , bảo vệ

-      Nhà thầu, đơn vị cung cấp