Danh mục

Giám sát kỹ thuật viên cấp cao bia tươi | Draught beer technician supervisor

 

Vị trí/Chức danh

Position / Title/ Name

Draught Technician Supervisor

Giám sát kỹ thuật viên bia tươi

 

Bộ phận

Department

Sales – Trade Marketing

 

Nơi làm việc Workplace

 Base tại Huế

 

 

Báo cáo tới

Reporting line

Trade Marketing Executive – Draught & Cooler (Khu vực Miền Trung & Miền Nam)

 

 

Trách nhiệm công việc

Job responsibilities

-      Hỗ trợ tuyển dụng và thực hiện đào tạo và huấn luyện Kỹ thuật viên bia tưới để đảm bảo số lượng và năng lực thực thi của Đội Kỹ Thuật viên

-      Theo dõi, báo cáo công tác bảo dưỡng, triển khai, thu hồi, luân chuyển và tồn kho các máy bia tươi và Tủ lạnh tại khu vực phụ trách

-      Lên lịch viếng thắm, lắp đặt của Kỹ thuật viên tại khu vực Miền Trung, Miền Nam và HCM – đảm bảo tuân thủ của lực lượng Kỹ thuật viên

-      Quản lý thiết bị, phụ tùng, POSM liên quan, thực hiện kiểm tra kiểm kê định kỳ tại Kho

-      Thực hiện hỗ trợ hoạt động lắp đặt, sửa chữa và triển khai Máy bia, Tủ lạnh tại thị trường Miền Trung, Miền Nam và Khu vực Hồ chí Minh.

-      Thực hiện các công việc khác thuộc lĩnh vực Bia Tươi và Tủ lạnh (Hỗ trợ event, báo cáo cập nhật tình hình thị trường bia tươi, đề xuất và tham gia các dự án cải tiến hiệu suất và chất lượng các thiết bị và hệ thống bia tươi tủ lạnh....)

 

Yêu cầu kinh nghiệm/kỹ năng

Personal qualifications / competencies

-      Có kiến thức về điện và điện lạnh

-      Có khả năng đi công tác ngoại tỉnh (trung bình 2-3 tuần/tháng)

 

Yêu cầu học vấn Educational / minimum requirements

 

-      Chứng chỉ nghề về điện và điện lạnh (tối thiểu)

 

 

Mối quan hệ nội bộ & bên ngoài Stakeholders & Relations

(Internal & External)

-      Phối hợp với đội ngũ Sales Force, Sale Admin và Bộ phận Kho để tiến hành khảo sát, lắp đặt máy bia tươi cho điểm bán thuộc khu vực

-      Tiếp nhận phản hồi từ đội ngũ Sales/ khách hàng về các lỗi kỹ thuật của máy bia tươi và tiến hành sửa chữa

-      Phối hợp với đội ngũ Kho, Vận tải để luân chuyển, kiểm trả chất lượng thiết bị tại trong kho