Danh mục

Giám sát kho | Warehouse Supervisor

 

Position / Title/ Name:

Warehouse Supervisor

Giám sát kho – Kho phụ trợ

 

Department:

Kho

 

Work place

Các kho chức năng khác_Other functional warehouses

 

Reporting line:

Warehouse manager

 

Number of reports

 

 

Grade:

 

 

Budget responsibility:

 

 

 

Main purpose of the position:

 

Quản lý và giám sát nhân viên thực hiện tốt các công việc sau tại các kho chức năng:

-      Kiểm soát chính xác số lượng, chất lượng, chủng loai nguyên liêu trong kho so với hệ thống Navision

-      Xuất hàng cho sản xuất đúng số lượng và đạt chất lượng;

-      Kiểm soát và bảo quản hàng tồn kho đúng tiêu chuẩn của Carlsberg

-      Kiểm soát và hướng dẫn nhân viên thực hiện giao dịch thực tế và hệ thống theo tiêu chuẩn của Carlsbergs

-      Kiểm soát và hướng dẫn nhân viên thực hiện các công việc nhằm thực hiện đúng yêu cầu của công ty về HSE và nội quy của công ty

-      Hướng dẫn nhân viên cải thiện hiệu quả làm việc hàng ngày

 

 

 

Personal qualifications / competencies:

-      Có kinh nghiệm làm việc trên 5 năm

-      Nhiệt tình, trung thực trong công tác

-      Thành thạo Excel

-      Cẩn thận

-      Có kinh nghiệm quản lý kho ít nhất 2 năm

 

 

Educational / minimum requirements:

 

Education and Experience: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kinh tế, CNTT, Ngoại ngữ...

 

Language skills: Tiếng Anh cơ bản

 

 

 

Job responsibilities:

Lập báo cáo và thực hiện các nghiệp vụ trên Navision như sau:

-      Lập các báo cáo theo chức  năng của kho định kỳ  được giao bởi người quản lý (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng)

-      Cập nhật số liệu chính xác, kịp thời vào hệ thống Navision

-      Báo cáo tồn kho; Cân kho ;

 

-      Bảo đảm Vệ sinh khu vực làm việc

-      Chấp hành tốt các nội quy, quy chế của công ty và tập đoàn Carlsberg

-      Thực hiện tốt các quy trình và hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm

-      Thực hiện tốt công tác an toàn lao động và PCCC

 

 

Stakeholders & Relations

(Internal & External)

Nhà phân phối, nhà vận tải, bộ phận sản xuất, QA, Chiết, Cơ điện

HOW TO APPLY

Send your CV to: [email protected]