Danh mục

CIP 2021 | Human Resources Intern

Carlsberg Internship Program is a paid recruitment opportunity for final year university students to gain hands-on experience, combining theory and practice. Each selected intern regardless of functions will get the chance to:

  • Follow the well-prepared functional development plan to enhance knowledge and skills through training & practices. 
  • Broaden network and receive coaching and guidance from experienced professionals of Carlsberg
  • Join a series of exclusive training sessions for the internship program. 
  • Have the opportunity to go through the selection round of Carlsberg Tomorrow Leaders Program 2022

If you are interested in this opportunity, do not hesitate to apply and fill the form now!

Vị trí/Chức danh

Title

HR Intern

Bộ phận

Department

 

HR

 

 

Nơi làm việc

Workplace

Hanoi Office

Báo cáo tới

Reporting line

Total Rewards Manager

Mục tiêu của vị trí

Main purpose of the position

Tham gia vào triển khai các dự án tại bộ phận chính sách, tiền lương và phúc lợi

Trách nhiệm công việc

Responsibilities

·       Đưa ra được kế hoạch và thực hiện triển khai các chương trình gắn kết nhân viên

·       Tham gia triển khai dự án phần mềm nhân sự, nghiệp vụ về quản trị hồ sơ nhân viên

Yêu cầu kinh nghiệm/kỹ năng

Personal qualifications / competencies

·       Sử dụng thành thạo các phần mềm MS office

·       Kỹ năng giao tiếp tốt

·       Tiếng Anh: Thành thạo 4 kỹ năng

Yêu cầu học vấn

Educational / minimum requirements

Sinh viên năm cuối tại các trường đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, kinh tế, kinh doanh. 

Cách thức ứng tuyển

How to apply

Điền đơn ứng tuyển tại đây