Danh mục

Chuyên viên phát triển phần mềm | Software Developer

Vị trí/Chức danh

Position / Title/ Name

Software Developer

 

Bộ phận

Department

IT

 

Nơi làm việc

Workplace

Hồ Chí Minh

 

 

Báo cáo tới

Reporting line

IT Team Leader

 

Số lượng báo cáo

Number of reports

N/A

 

Trách nhiệm ngân sách

Budget responsibility

Phụ trách việc xây dựng các phần mềm quản lý số liệu, sử dụng cho nội bộ công ty và khách hàng, bao gồm nền tảng web và mobile app

 

Mục tiêu của vị trí

Main purpose of the position

Thực hiện các công việc của bộ phận IT

 

Trách nhiệm công việc

Job responsibilities

·       Hỗ trợ phân tích và thiết kế chương trình phần mềm.

·       Tham gia các dự án phát triển phần mềm trên nền tảng ASP.NET

·       Tiến hành nâng cấp, sửa chữa, cải thiện những ứng dụng có sẵn.

·       Viết tài liệu đặc tả liên quan đến công việc của dự án.

·       Hỗ trợ người dùng đối với các hệ thống của bộ phận quản lý.

·       Nghiên cứu và phát triển thêm những ứng dụng công nghệ mới.

·       Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

 

 

Yêu cầu kinh nghiệm/kỹ năng

Personal qualifications / competencies

·       Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về ASP.NET.

·       Có kinh nghiệm viết stored procedure.

·       Có kinh nghiệm với GitLab/ GitHub.

·       Sẵn sàng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình, công nghệ mới

·       Đã từng thực hiện các dự án Thanh toán, Thương mại điện tử là một lợi thế

 

 

Yêu cầu học vấn Educational / minimum requirements

Không yêu cầu

 

 

Mối quan hệ nội bộ & bên ngoài

Stakeholders & Relations

(Internal & External)

·       Sales team

·       Finance controller/ finance analysis

·       Trade marketing

HOW TO APPLY

Send your CV to: [email protected]