Danh mục

Chuyên viên hỗ trợ công nghệ | B&P support specialist

Vị trí/Chức danh

Position / Title/ Name

Chuyên viên hỗ trợ Công nghệ 

 

Bộ phận

Department

Công nghệ

 

Nơi làm việc Workplace

Huế

 

Báo cáo tới

Reporting line

Quản lý bộ phận

 

Trách nhiệm ngân sách

Budget responsibility

Theo ủy quyền của Quản Lý Bộ phận B&P

 

Mục tiêu của vị trí Main purpose of the position

 • Đảm bảo độ chính xác của dữ liệu B&P và dữ liệu được nhập kịp thời vào các hệ thống dữ liệu khác nhau: SAP / MES, v.v. trong bộ phận
 • Quản lý nguyên vật liệu và kiểm soát kho hàng
 • Báo cáo KPI chung - nội bộ và bên ngoài (nhóm)
 • Lập kế hoạch nguồn lực
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của bộ phận B&P
 • Kiểm soát ngân sách và quản lý ngân sách bộ phận

 

Trách nhiệm công việc

Job responsibilities

Quản lý con người

 • Chịu trách nhiệm quản lý việc tuân thủ HSE, an toàn vệ sinh thực phẩm và các tiêu chuẩn trong khu vực.
 • Hỗ trợ B&P Manager: Cung cấp đầu vào để đánh giá hiệu suất
 • Quản lý việc lập kế hoạch cho các ngày nghỉ lễ, Tết, v.v.
 • Quản lý các nguồn lực tạm thời - trong suốt cả năm
 • Quản lý hợp đồng lao động của bên thứ 3
 • Quản lý hồ sơ đào tạo
 • Hỗ trợ quản lý - hỗ trợ phân tích và điều tra khoảng cách về hiệu suất, phát triển SOP, xác nhận quy trình và đào tạo

Quản lý quy trình

 • Chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo các chỉ tiêu của BnP liên quan đến bộ phận được tuân thủ theo COM
 • Đảm bảo dữ liệu của hệ thống sản xuất là chính xác và kịp thời
 • Xử lý sự cố hệ thống dữ liệu (SAP / MES)
 • Lập báo cáo kết quả của bộ phận
 • Hợp nhất dữ liệu KPI và tạo báo cáo cho nhóm
 • Quản lý ngân sách bộ phận
 • Quản lý hóa đơn
 • Hỗ trợ sự phát triển Carlsberg Excellence trong khu vực phụ trách

Quản lý nguyên vật liệu

 • Đặt hàng nguyên vật liệu tiêu thụ tại B&P
 • Tiếp nhận và quản lý tiêu thụ tại B&P
 • Quản lý / loại bỏ chất thải tại B&P

 

Yêu cầu kinh nghiệm/kỹ năng

Personal qualifications / competencies

 • Chủ động sắp xếp bản thân và nhóm theo các ưu tiên đã thống nhất
 • Xem xét chi tiết tài khoản và bức tranh lớn khi giải quyết vấn đề
 • Thể hiện cam kết và quyền sở hữu cá nhân, đồng thời tuân thủ các quyết định đã thực hiện
 • Đưa ra và thực hiện các quyết định với chất lượng và tốc độ
 • Lập kế hoạch một cách cẩn thận, đặt ra các ưu tiên và đưa các ý tưởng vào thực tế
 • Nắm bắt cơ hội, đón nhận và thúc đẩy thay đổi
 • Tìm kiếm, chia sẻ và sử dụng các phương pháp hay nhất

 

Yêu cầu học vấn Educational / minimum requirements

 

 • Tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật thực phẩm
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về việc áp dụng các phương pháp Lean TPM.
 • Biết sử dụng máy vi tính
 • Kinh nghiệm SAP

 

Mối quan hệ nội bộ & bên ngoài Stakeholders & Relations

(Internal & External)

Nội bộ

 • Nhóm phòng ban - các quản lý và vận hành, phòng mua hàng, Kế hoạch, Nhân sự và Tài chính, An toàn, Chất lượng, …

Bên ngoài

 • Các nhà cung cấp vật liệu bên ngoài.
 • Cung cấp lao động bên thứ 3

Quản lý nhà thầu bên ngoài

 

Cách thức ứng tuyển

Gửi CV ứng tuyển về tuyendung@carlsberg.asia