Menu

Quản lý Nhân viên quảng bá thương hiệu | Brand Ambassador Manager

Tóm tắt công việc:

 • Quản lý và triển khai quy trình làm viêc trong đội ngũ
 • Thiết lập chỉ tiêu, đào tạo và thường xuyên giám sát, thúc đẩy đội ngũ đảm bảo hiệu quả công việc.
 • Cung cấp báo cáo kịp thời và chính xác dựa trên các tiêu chuẩn của công ty
 • Đánh giá, phân tích độ phủ hiện tại và tiềm năng của đội ngũ BA
 • Xây dựng mối quan hệ tốt với các điểm bán và đội ngũ bán hàng
 • Quản lý nguồn lực hiệu quả:

- Thực hiện việc tuyển dụng và đào tạo đội ngũ BAS,

- Kiểm soát chất lượng tuyển dụng, đào tạo BA

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động, chất lượng công việc của nhân viên, điều phối nguồn lực phù hợp

Yêu cầu:

Trình độ: Đại học

Kỹ năng:

 • Có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng huấn luyện nhân viên
 • Nhanh nhẹn, kiên trì, và có khả năng thích nghi với những thay đổi khi công việc yêu cầu.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.
 • Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý
 • Có kinh nghiệm bán hàng và kiến thức tốt về các kênh tiếp thị với kinh nghiệm thực tế tại điểm bán

Kinh nghiệm: 

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý • Có kinh nghiệm bán hàng và kiến thức tốt về các kênh tiếp thị với kinh nghiệm thực tế tại điểm bán.

Ứng tuyển: 

Gửi CV của bạn về Email: Tuyendung@carlsberg.asia